Национална асоциация "Подкрепа за кърмене"

Консултанти по кърмене оказват помощ и подкрепа на кърмещи майки в цялата страна.

Национален телефон на консултантите по кърмене 0896  418 488

Новини, Проекти

Стартира проект „Устойчиво развитие на подкрепата за кърмещите жени в България”

До края на април 2016 година Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” ще изпълнява проект „Устойчиво развитие на подкрепата за кърмещите жени в България”, който има за цел укрепване на капацитета на организацията, подобряване на функционирането и повишаване на ефективността й. Проектът се осъществява с финансиране по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и се реализира с подкрепата на УНИЦЕФ България. Одобреният бюджет е в размер на 22 187 евро.

Има огромен обем научни доказателства за здравните, социалните и личностните ползи от кърменето. У нас статистическите данни в тази сфера са изключително неблагоприятни, разгледани в контекста на международно регламентираните добри практики за изключително кърмене до 6-тия месец и продължаването му до 2-та година. Според данни от Национално проучване на храненето на кърмачета и малки деца до 5-годишна възраст (2007, НЦООЗ) извънредно малка част от бебетата в България са на изключително кърмене до 6-месечна възраст (под 2%). Сравнително високият дял на кърмени деца през първия месец (84,2%) спада до 25,7% към 6-7-ия месец, а към края на първата годинка едва 14,8% от българските бебета получават някаква кърма. Основната посочвана причина от майките за спирането на кърменето е липсата на кърма (65,7%), като високият процент насочва по-скоро към липса на знания и умения за поддържане на лактацията, а не към медицински причини. Тези данни показват висока потребност от услуги за предоставяне на адекватна подкрепа и актуална информация в сферата на кърменето. Повишаването на капацитета на една от малкото организации в България, които предлагат подобен вид услуги, ще допринесе подобряването на практиките в кърменето у нас.

Ето какви са очакваните резултати от изпълнението на дейностите по проекта:

  1. Повишаване на организационната устойчивост на НАПК чрез структурно-организационното й изграждане и създаването на мрежа от регионални координатори в шест големи града на България;

  2. Придобиване на полезен опит в среща с международния ни партньор – норвежката организация Амехйелпен, в която те ще споделят добрите практики от дългогодишната си работа в сферата на подкрепа на кърменето чрез подхода „Майки подкрепят майки”;

  3. Извършване на първи стъпки в стратегическото планиране и изработване на средносрочен стратегически план и план за организационно развитие на НАПК;

  4. Стандартизиране на учебната програма за подготовка на доброволни консултанти по кърмене към НАПК;

  5. Пилотиране на учебната програма и разширяване на мрежата от доброволни консултанти по кърмене с две нови обучения, които ще стартират през есента на 2015 година (в София и в Плевен).

Проектът ще донесе дългосрочни ползи както за екипа и доброволните консултанти на НАПК, така и за бенефициентите на организацията: настоящите и бъдещи родители.

Обяви от Napazar.eu
Използването на текст, изображение или каквато и да е друга част от този сайт е забранено
без изричното писмено съгласие от страна на Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене"
© 2010 - 2024 Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене" | Всички права запазени