Национална асоциация "Подкрепа за кърмене"

Консултанти по кърмене оказват помощ и подкрепа на кърмещи майки в цялата страна.

Национален телефон на консултантите по кърмене 0896  418 488

Новини, Проекти

Обучения за доброволни консултанти по кърмене и медицински специалисти 2015-2016

Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” организира обучения за доброволни консултанти по кърмене и медицински лица в рамките на проект BG 05/923 „Устойчиво развитие на подкрепата за кърмещите жени в България“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и с подкрепата на УНИЦЕФ.

Проектът дава възможност за обучение на 30 кандидати.

Обученията ще се проведат в Плевен и София в периода октомври 2015 – април 2016 г. Ще очакваме вашите кандидатури в срок от 1 септември до 20 септември 2015 г.

Кой може да се кандидатира за обучението?

Всеки, който отговаря на едно от следните условия:

* Майка с минимум 9-месечен кърмачески стаж.

Моля обърнете внимание, че дулите и работещите в училища за родители следва да кандидатстват с въпросника на медицинските специалисти, независимо дали имат медицинско образование.

* Медицинско лице – акушерка, медицинска сестра, фармацевт, друг специализиран медицински персонал (личен кърмачески стаж не е необходимо условие за медицинските специалисти).

Това обучение е за вас, ако имате:

  1. Желание и мотивация да помагате на кърмещите майки
  2. Време и възможност да оказвате помощ при проблеми с кърменето по телефон, по електронен път или чрез лична среща
  3. Добри комуникативни умения и желание да ги развивате
  4. Способност да вземате самостоятелни и бързи решения в границите на компетентност
  5. Умения за работа в екип
  6. Готовност да се придължате към етичния кодекс на Асоциацията

Обучението ще ви даде възможност:

√ да придобиете основни знания и умения за кърменето
√ да усъвършенствате уменията си за общуване
√ да помагате на майките и бебетата да започнат кърменето по най-добрия начин и да преодолеят трудностите в кърмаческия период – чрез телефонни или електронни консултации и/или практическа помощ на място
√ да работите за национална българска организация в подкрепа на кърменето

С предимство ще се ползват кандидати от населени места, където няма обучени доброволни консултанти.

От медицинските лица с предимство ще се ползват кандидати, които работят в родилни отделения и ДКЦ.

Кой води обучението?

Обучението се осъществява под егидата на Националния комитет по кърмене от лектори, които са сертифицирани от международен борд консултанти по кърмене с титлата IBCLC.

Основен лектор е д-р Анета Попиванова, IBCLC, неонатолог, асистент в катедра Неонатология към Майчин дом – София и началник на отделение „Физиологично” към Неонатологичната клиника на Майчин дом – София, заместник-председател на Националния комитет по кърмене, председател на Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” и член на Академията по медицина на кърменето.

Съпътстващи лектори – Христина Янева (Хедра), IBCLC, дългогодишен доброволен консултант към Национална асоциация „Подкрепа за кърмене”, Светлана Картунова, IBCLC – логопед, специалист в хранителните нарушения, Марияна Енева, IBCLC – магистър-фармацевт, Силвия Андреева – специалист обучение за ефективни комуникативни умения, сертифициран инструктор по програмите „Трениране на успешни родители” и „Трениране на успешни учители” на институт Gordon Training International за България.

Какво включва обучението?

Заниманията включват:

1. Основи на кърменето

* Анатомия и физиология на гърдата и кърменето.
* Състав и функция на кърмата.
* Начало на кърменето – ранен контакт. Поставяне на бебето на гърда. Засукване.
* Кърмене през първата седмица след раждането.
* Проблеми от страна на бебето.
* Проблеми от страна на майката.
* Кърмене след първата седмица от раждането на бебето.
* Новородени с ниско тегло. Кърмене и хранене на недоносеното дете.
* Специфични ситуации – кърмене на близнаци и многознаци, деца със специални нужди.
* Медикаменти, кърма и кърмене.
* Захранване и отбиване.
* Политика и кърмене. Международен код за разпространение на заместители на майчина кърма.

2. Умения за ефективно общуване и поднасяне на информация

Необходимо и задължително условие е също така участието в извънлекционните форми на обучение, които се провеждат по електронен път във времето между отделните лекции. За успешно приключване на обучението и допускане до сертификация е необходимо да са изпълнени минимум 50% от извънлекционните задачи.

Как се провежда обучението?

Обучението изисква присъствие на 6 поредни занятия, провеждани веднъж месечно, през уикенда от 10.00 до 17.00 ч. Поради обема на разглеждания материал е необходимо присъствие на минимум 5 от лекциите – при повече от едно отсъствие няма да имате възможност да се явите на изпит за сертифициране.

Допълнително ще бъде публикуван предварителен план за датите за всеки месец.

Може ли да водя детето си на обучението?

Бебета и деца под 2-годишна възраст може да присъстват на лекциите – опитът ни досега показва, че с малко добро желание, предварителна подготовка и отговорно отношение на всяка майка към нуждите на собственото й дете те са едно прекрасно допълнение към общото настроение.

Какви са условията за успешно завършване на обучението?

√ Присъствие на поне 5 от лекциите (имате право само на едно отсъствие)
√ Изпълнение на поне 50% от онлайн-задачите
√ Писмен изпит

Успешно завършилите обучението доброволни консултанти получават сертификат за завършено обучение по кърмене от НАПК и идентификационна карта, която удостоверява, че имат нужните знания и умения да оказват помощ на кърмещите майки.

Как можете да кандидатствате за обучението?

След като изтеглите бланката за кандидатстване и прочетете информацията в нея, попълнете въпросника и ни я изпратете на адрес: podkrepa.za.karmene@gmail.com, не по-късно от 20 септември 2015 г.

Изтегли бланка за майки кандидат-консултанти от тук.

Изтегли бланка за медицински лица от тук.

Обяви от Napazar.eu
Използването на текст, изображение или каквато и да е друга част от този сайт е забранено
без изричното писмено съгласие от страна на Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене"
© 2010 - 2024 Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене" | Всички права запазени