Национална асоциация "Подкрепа за кърмене"

Консултанти по кърмене оказват помощ и подкрепа на кърмещи майки в цялата страна.

Национален телефон на консултантите по кърмене 0896  418 488

Новини, Проекти

Търсим местни координатори в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, София и Стара Загора

В рамките на Проект „Устойчиво развитие на подкрепата за кърмещите жени в България”, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” обявява конкурс за избор на координатори в градовете Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, София и Стара Загора.

Какви ще бъдат функциите на координатора?

 • да познава добре философията и етичния кодекс на НАПК;
 • да представя НАПК пред медии и организации с отношение към въпросите на кърменето;
 • да организира на местно ниво медийни и застъпнически събития и инициативи за насърчаване на кърменето;
 •  да организира и води срещи и образователни сесии с настоящи и бъдещи родители;
 • да подпомага провеждането на обучение на нови доброволни консултанти;
 • да поддържа местния екип доброволни консултанти, и др.

 Какво е необходимо  за позицията координатор?

 • доказан опит в доброволното консултиране на майки по въпросите на кърмене, захранване и отбиване на бебето и малкото дете;
 • мотивация за координационна работа;
 • готовност за ангажимент с ролята на координатор за двугодишен период.

 Ще бъдат избрани по двама координатори в посочените градове. Работата на координаторите ще е доброволна.

 В рамките на проекта в периода от края на януари до края на март 2015 г.  ще се проведат три 3-дневни събития, в които координаторите ще вземат участие:

 • Работна среща за обмяна на опит с представители на партньорската организация Ammehjelpen от Норвегия, която има дългогодишен опит в сферата на подкрепа на кърменето и работа по подхода „Майки подкрепят майки”.
 • Обучение за координаторите, в което да придобият повече знания и умения  за изпълнение на координаторските си функции.
 • Обучение за стратегическо планиране и организационно развитие на НАПК.

 Разходите за участие във всички събития (пътни, храна, настаняване и др.) са за сметка на бюджета на проекта.

 Ако искате да бъдете координатор на НАПК в своя град, моля, заявете желанието си с кратко мотивационно писмо в срок до 22 декември 2014 година на електронна поща: podkrepa.za.karmene@gmail.com

За повече информация на Ваше разположение е София Кандиларова, доброволен консултант към НАПК и координатор на проекта: 0899 661 567.

Обяви от Napazar.eu
Използването на текст, изображение или каквато и да е друга част от този сайт е забранено
без изричното писмено съгласие от страна на Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене"
© 2010 - 2024 Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене" | Всички права запазени