Национална асоциация "Подкрепа за кърмене"

Консултанти по кърмене оказват помощ и подкрепа на кърмещи майки в цялата страна.

Национален телефон на консултантите по кърмене 0896  418 488

Новини

Искало ли ви се е децата да се появяваха с инструкции за употреба?

Kаним ви да участвате в курса „Трениране на успешни родители“, който ще стартира на 28 май в Център за деца и родители „Мататама“ в София. Програмата има за цел да подобри взаимоотношенията родители-деца чрез прилагане на умения за общуване и решаване на конфликти.

Курсът се води от Силвия Андреева – един от нашите доброволни консултанти по кърмене и сертифициран инструктор по програмата Т.У.Р., а всеки записал се през НАПК получава 10% отстъпка от цената. Още 10% ще бъдат дарени на НАПК и по този начин едновременно с възможността да подобрите родителската си ефективност и умения, ще осигурите дарение за една чудесна кауза – повече кърмени бебета в България.

Уменията, които се усвояват в обучението, ви дават възможност да бъдете по-ефективни и уверени в ролята си на родители, да имате по-спокоен семеен живот и да отгледате деца, които са отговорни и способни, емоционално интелигентни, общуващи с уважение – важни житейски умения, които имат влияние върху техния успех в света.

Обучението е изцяло практическо – уменията се усвояват по достъпен и интересен начин, посредством комбинация от кратки презентации, практически задачи, ролеви игри, групови дискусии, споделяне на личен опит и задачи за работа в семейството.

За повече информация можете да се свържете със Силвия Андреева на тел. 0878 600 727 и е-поща silvia@parentrain.me или прочетете повече тук.

За да можете да получите 10% отстъпка от цената и по този начин да помогнете за НАПК да бъдат дарени още средства, е нужно да се регистрирате най-късно до 20 май на имейл: silvia.a@podkrepazakarmene.com като изпратите вашите имена, имейл и телефон за връзка.

Обяви от Napazar.eu
Използването на текст, изображение или каквато и да е друга част от този сайт е забранено
без изричното писмено съгласие от страна на Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене"
© 2010 - 2024 Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене" | Всички права запазени