Национална асоциация "Подкрепа за кърмене"

Консултанти по кърмене оказват помощ и подкрепа на кърмещи майки в цялата страна.

Национален телефон на консултантите по кърмене 0896  418 488

Новини

Вече си имаме четирима международно сертифицирани консултанти по лактация!

Зад съкращението IBCLC стои единствената международно призната титла за специалист в областта на кърменето. Щастливи и горди сме да ви съобщим, че тя вече краси реверите на четирима от консултантите на Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“. Това са д-р Анета Попиванова, Христина Янева-Хедра, Ася Иванова и Мария Масларова-Айла.

И четирите не се нуждаят от представяне – помогнали са на хиляди майки да осъществят желанието си да кърмят своите бебета. Хедра и Асето са сред първите обучени консултанти у нас, практикуват вече шест години. Айла е специалист по близнаците, тя завърши обучението за консултанти през 2009 г.

Какво точно е IBCLC?

В превод съкращението означава  „сертифициран от международен борд консултант по лактация“. Успешното взимане на изпита показва, че кандидатите покриват изискванията за най-високо специализирана грижа за кърмещите майки и бебета. Притежават знанията да оказват помощ в сложни и изискващи специфични умения и внимателна преценка ситуации, както и в различна обстановка – болници, медицински центрове, в общността и т.н. Знанията им почиват на най-добрите медицински практики и освен практическата работа им позволяват да разработват и прилагат планове и програми в подкрепа на кърменето за институции, болници и организации в държавния и частния сектор. И, разбира се, да водят обучения за доброволни консултанти и медицински лица.

За да се явиш на изпит, освен всичко друго, се изискват минимум 1000 часа практическа работа с майки към болница или авторитетна кърмаческа асоциация. Което само по себе си е страхотно признание за нашата организация – Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“, обучението и работата към която беше основата за допускане до изпит.

Как се става IBCLC?

Както много други неща в света на кърменето, специализацията като консултант по лактация тръгва от средите на майките-доброволки. Преди 25 години, когато е проведен първия изпит, 90% от участниците са били майки от доброволческите кърмачески организации. Днес обаче изпитът и титлата са привилегия основно на медицинските работници. Статистиките за 2011-а още не са излезли официално, но за 2010 г. около 90% от явилите се на изпита са медицински лица.

С развитието на професията изискванията стават огромни и в днешно време покриват дисциплини като анатомия, физиология, биология, развитие на детето, хранене, социални науки, психология (и отделно нужните знания засягат различни области от акушерството и гинекологията, фармакологията, здравното дело и т.н.).

Самият изпит се провежда само веднъж годишно, на стотици различни места по света, но в един и същи ден навсякъде. Тъй като в България все още няма изпитно място, четирите български кандидатки за 2011 г. се явиха във Виена, където държаха изпита на английски език.

Какво означава този успех – за нас и за вас?

След три месеца напрегнато очакване на резултатите, ето ги тук – четири новосертифицирани консултанти по лактация за София. Положението странно напомня на това преди почти 6 г., когато д-р Анета Попиванова обучава първите доброволни консултанти по кърмене – тогава за София бяха 3 активно действащи девойки (и с радост споделяме, че две от тях са сертифицирани днес за консултанти по лактация).

Само четирима специалисти за мащабите на София е безумно малко – но все пак е страхотна първа крачка. В превод, това означава още много кърмещи майки и кърмени бебета :)

Обяви от Napazar.eu
Използването на текст, изображение или каквато и да е друга част от този сайт е забранено
без изричното писмено съгласие от страна на Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене"
© 2010 - 2024 Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене" | Всички права запазени