Национална асоциация "Подкрепа за кърмене"

Консултанти по кърмене оказват помощ и подкрепа на кърмещи майки в цялата страна.

Национален телефон на консултантите по кърмене 0896  418 488

Новини

Домашните консултации по време на епидемия

Понеже всички се тревожим за това как ще се развие епидемията от коронавирус в страната, нека да обсъдим някои уточнения и предпазни мерки относно консултациите по кърмене в дома ви.

- Попитайте за възможност консултацията да се проведе по телефона или онлайн – това е напълно възможно за пренаталните консултации и често е възможно за по-големите бебета, както и за последващи консултации за доуточняване и проследяване.

При консултациите в дома ви консултантът:
- Ще мие ръцете си често. Моля нека да има на разположение течен сапун (препарат за чинии също е напълно ок) в банята или в кухнята ви. За бърсане на ръце е необходимо да има на разположение хартиени салфетки/кухненска ролка.

- Ако желаете консултантът да ползва маска като предпазна мярка независимо от липсата на симптоми, необходимо е вие да осигурите такава. Знаете, че те са дефицит в аптечната мрежа.

- Ако се ползва везна на консултанта по време на посещението, ще е необходим спрей с почистващ препарат или дезинфектант/спирт, както и хартиени салфетки за забърсване и подсушаване. Пригответе тънка пелена, която да поставим върху везната.

- По възможност е добре консултацията да не се провежда в спалнята ви. Консултантът няма възможност за всяка консултация да сменя дрехите, с които идва отвън.

- След вас консултантът може да отива при друго семейство и друго бебе – или се връща у дома си при своите деца и близки. Затова нека да постъпваме отговорно и да се пазим взаимно!

- Моля, уведомете консултанта поне 2-3 часа преди посещението, ако някой в семейството ви показва признаци на разболяване от какъвто и да е вид. По ваше желание може да отменим или да пренасрочим консултацията.

- Ако при пристигането на консултанта стане ясно, че вие или някой от семейството е болен от грип, има температура, повръщане или диария, за които не е било съобщено предварително, консултантът е в правото си да откаже консултацията.

От своя страна, консултантът поема отговорност да направи същото:
Ако той или член от семейството му има признаци за разболяване, ще ви уведоми в най-ранния възможен срок и ще потърсите заедно вариант за отмяна, пренасрочване или осъществяване на консултацията онлайн; или ще ви насочи към друг консултант.

Обяви от Napazar.eu
Използването на текст, изображение или каквато и да е друга част от този сайт е забранено
без изричното писмено съгласие от страна на Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене"
© 2010 - 2024 Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене" | Всички права запазени