Национална асоциация "Подкрепа за кърмене"

Консултанти по кърмене оказват помощ и подкрепа на кърмещи майки в цялата страна.

Национален телефон на консултантите по кърмене 0896  418 488

Новини, Проекти

Заключително събитие за медиите по проект „Устойчиво развитие на подкрепата за кърмещите жени в България“

Вече 6 години ние, доброволните консултанти на Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“ работим с любов за това да има повече кърмени бебета в България. През този период разширихме мрежата си, натрупахме опит и разбрахме, че за да бъде работата ни още по-ефективна, имаме нужда да се придвижим на по-високо ниво като организация.

Затова в края на 2014 година започнахме изпълнението на проект „Устойчиво развитие на подкрепата за кърмещите жени в България”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП и реализиран с подкрепата на УНИЦЕФ България. За да можем да видим как на практика това вече се е случило, потърсихме надежден партньор и го намерихме в лицето на норвежката организация „Амехйелпен“ (Ammehjelpen), една от най-старите и успешни организации в света, работещи по подхода „Майки подкрепят майки“ в сферата на кърменето.

 Ето какво успяхме да направим за изминалите 18 месеца:

  • Създадохме мрежа от местни координатори в градовете с повече работещи консултанти по кърмене към организацията – Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, София и Стара Загора.
  • Срещнахме се с представители от партньорската организация от Норвегия, за да обменим опит и добри практики в подкрепата на кърмещите жени.
  • Преминахме през обучение по стратегическо планиране и изработихме средносрочен стратегически план за дейността на организацията за периода 2015-2020.
  • Стандартизирахме обучителната си програма за подготовка на доброволни консултанти по кърмене
  • Проведохме обучение за нови доброволни консултанти и за медицински лица.

Ако искате да ви разкажем повече за работата ни и да се запознаете с част от новите консултанти, заповядайте на 21 април 2016 г. (четвъртък) от 11 ч. в зала „Мати“ (малката сграда на НДК) на заключителното събитие по проекта.

 Заявете своето присъствие до 20 април (сряда) на podkrepa.za.karmene@gmail.com или на телефон 0899 661 567.

Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” е една от двете организации в България, които работят по подхода „Майки подкрепят майки“. Организацията е създадена през 2010 г. под егидата на Националния комитет по кърмене към Министерство на здравеопазването, за да обедини и фокусира усилията за подкрепа, защита и насърчаване на кърменето в България. За този период в рамките на вече 8 обучения са подготвени около 180 доброволни консултанти по кърмене от градовете София, Варна, Пловдив, Плевен, Пазарджик, Благоевград, Стара Загора, Бургас и др. Освен директната подкрепа на кърмещите майки организацията има за цел да оказва въздействие за положителна промяна на политиките и условията на средата, възпрепятстващи успешното кърмене. Интернет сайт на организацията:  www.podkrepazakarmene.com

Ammehjelpen  е неправителствена хуманитарна организация в Норвегия, създадена през 1968 г., която обединява майки, предоставящи доброволно консултации и подкрепа на други майки за кърмене. Мисията на организацията е да работи за общество, в което кърменето активно се насърчава, защитава и подкрепя. Организацията предоставя подкрепа за кърмене в общността, и същевременно работи на национално ниво за защита, насърчаване и подкрепа на кърменето. Разполага с мрежа от местни групи за подкрепа и индивидуални консултанти, които предоставят информация, съвети и консултации на майки по проблеми на кърменето по телефона и по електронен път. Интернет сайт на организацията: www.ammehjelpen.no

  „Майки подкрепят майки” е подход, при който жени с успешен опит в кърменето на собствените си деца и преминали през последващо обучение предоставят подкрепа, актуална информация и предават базисни умения и знания за успешно кърмене. В традиционните общества тази подкрепа се оказва в рамките на семейството и малката общност, тъй като кърменето е част от ежедневието. Промените в начина на живот през последните десетилетия налагат намирането на алтернативни форми, които да заменят традиционните и да посрещнат потребностите на бременните и кърмещите жени, живеещи в едно все по-урбанизирано общество. „Майки подкрепят майки” е един от подходите за подкрепа с доказана висока ефективност в световен мащаб и изискващ малко средства.

Обяви от Napazar.eu
Използването на текст, изображение или каквато и да е друга част от този сайт е забранено
без изричното писмено съгласие от страна на Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене"
© 2010 - 2024 Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене" | Всички права запазени