Национална асоциация "Подкрепа за кърмене"

Консултанти по кърмене оказват помощ и подкрепа на кърмещи майки в цялата страна.

Национален телефон на консултантите по кърмене 0896  418 488

Новини

Какви са посланията на Световната седмица на кърменето през 2022 година

Една африканска поговорка гласи: „Необходимо е цяло село, за да се отгледа едно дете.“ Това до голяма степен отразява посланието на кампанията по повод Световната седмица на кърменето тази година. Родителите се сблъскват с множество предизвикателства, за да осигурят най-добрата грижа за своето дете по време на бременността и около раждането. Продължаващата грижа за бебето и детето на следващите етапи е също толкова жизненоважна. Много участници съставляват „топлата верига на подкрепа на кърменето“ – в системата за здравни услуги, общността, работните места – и на всеки етап майките имат нужда от адекватна подкрепа от всички тях, за да могат да кърмят оптимално.

Въпреки постигнати напредък, в постпандемичната 2022 година геополитическите конфликти допълнително разшириха и задълбочиха неравенствата, водещи до несигурност в прехраната на все повече хора. Ограниченият капацитет на здравната система доведе до допълнително влошаване на подкрепата за кърменето, а таргетираните действия на индустрията на производителите на млека за кърмачета продължи да влияе негативно на решенията на родителите за начина на хранене на техните бебета.

За 30-ти път Световния алианс за подкрепа на кърменето (The World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) организира през тази година глобалната кампания, която има за цел да информира  и да ангажира обществото и ключовите участници, да инициира и да насърчава действия в подкрепа на кърменето. Членове на Алианса са Световната здравна организация (СЗО), УНИЦЕФ, Международната конфедерация на акушерките, Международната организация на труда, неправителствени организации в подкрепа на кърменето и др. Програмния документ на кампанията може да видите преведен на български тук.

В ключовите послания на кампанията под мотото „Да се застъпим за кърменето – обучение и подкрепа“ са формулирани актуалните проблеми и са заложени решенията за тях:

1. За да се ПОДГОТОВЯТ за кърменето, родителите се нуждаят от обучение и предварително консултиране и съвети за кърмене както от здравните служби, така и в общността.

  • Медицинските специалисти могат да работят заедно с представители на общността, за да се гарантира, че родителите получават последователна и цялостна информация в пренаталния период.

 2. За да ЗАПОЧНАТ кърменето, майките се нуждаят от ориентирана към техните нужди грижа по време на раждането и контакт „кожа до кожа“ под компетентно ръководство веднага след това.

  •  Предварително и продължаващо обучение трябва да гарантира, че здравните работници имат необходимата компетентност. 

 3.  За УСТАНОВЯВАНЕ на кърменето след раждането трябва да има консултиране за кърмене в родилното заведение и след изписването.

  • Необходима е тясна комуникация между различните участници в здравната система и общността, за да се осигури непрекъснатост и последователност в консултирането за кърмене в този критичен момент.

 4.  За ПОДДЪРЖАНЕ на кърменето родителите се нуждаят от контакти с консултанти по кърмене поне през първата година, а ако е възможно, и по-дълго.

  • Участниците в здравната грижа и в общността от „топлата верига“ трябва да организират тези контакти между съответните услуги с подходящи препоръки, когато е необходимо.

 5.  За ЗАЩИТА на кърменето всички участници в „топлата верига“ трябва да бъдат свободни от търговското влияние на заместителите на кърмата и производителите и дистрибуторите на шишета за хранене.

  • Те трябва да бъдат обучени относно своите отговорности съгласно Кодекса за разпространение на заместителите на кърма, за да се гарантира, че родителите вземат безпристрастни информирани решения.

6.  За да се ЗАСТЪПИМ за кърменето и да постигнем глобалната цел за кърменето, капацитетът на всички участници в „топлата верига на подкрепа“ трябва да бъде укрепен.

  • Правителствата и вземащите решения трябва да инвестират в образование и подкрепа за кърменето, за да създадат благоприятна среда за семействата с бебета.

 

Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“ традиционно организира събития в подкрепа на кърменето за настоящи и бъдещи родители през Световната седмица на кърменето. Тук можете да намерите програмата ни.

Обяви от Napazar.eu
Използването на текст, изображение или каквато и да е друга част от този сайт е забранено
без изричното писмено съгласие от страна на Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене"
© 2010 - 2024 Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене" | Всички права запазени