Национална асоциация "Подкрепа за кърмене"

Консултанти по кърмене оказват помощ и подкрепа на кърмещи майки в цялата страна.

Национален телефон на консултантите по кърмене 0896  418 488

Новини, Обучение

Предстоящо обучение по кърмене за доброволни консултанти – 2023

Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“ планира разширяване на мрежата си от доброволни консултанти в населени места, където няма действащи доброволци или те са много малко. Ако имате желание и сте от град, в който има едни-двама доброволни консултанти по кърмене или дори няма нито един, с удоволствие ви каним да кандидатствате за включване в предстоящото обучение, което ще се проведе във Велико Търново в периода януари – юни 2023 г.

Кой може да се кандидатира за обучението?

Майка с минимум 9-месечен кърмачески стаж, която има:

  1. Желание и мотивация да помагате на кърмещите майки
  2. Време и възможност да оказвате помощ при проблеми с кърменето по телефон, по електронен път или чрез лична среща
  3. Добри комуникативни умения и желание да ги развивате
  4. Способност да вземате самостоятелни и бързи решения в границите на компетентност
  5. Умения за работа в екип
  6. Готовност да се придържате към Етичния кодекс на Асоциацията

Обучението ще ви даде възможност:

√ да придобиете основни знания и умения за кърменето
√ да усъвършенствате уменията си за общуване
√ да помагате на майките и бебетата да започнат кърменето по най-добрия начин и да преодолеят трудностите в кърмаческия период – чрез телефонни или електронни консултации и/или практическа помощ на място
√ да работите за национална българска организация в подкрепа на кърменето

С предимство ще се ползват кандидати от населени места, където няма обучени доброволни консултанти.

Как се провежда обучението?

Обучението изисква присъствие на 7 занятия, провеждани веднъж или (в два от месеците) два пъти месечно в събота, целодневно. Курсът е с обща продължителност 45 академични часа. Поради обема на разглеждания материал е необходимо присъствие на минимум 6 от лекциите – при повече от едно отсъствие няма да имате възможност да се явите на изпит.

Допълнително ще бъдете информирани за график за датите за всеки месец.

Какво включва обучението?

1. Основи на кърменето

* Анатомия и физиология на гърдата и кърменето.
* Състав и функция на кърмата.
* Начало на кърменето – ранен контакт. Поставяне на бебето на гърда. Засукване.
* Кърмене през първата седмица след раждането.
* Проблеми от страна на бебето.
* Проблеми от страна на майката.
* Кърмене след първата седмица от раждането на бебето.
* Новородени с ниско тегло. Кърмене и хранене на недоносеното дете.
* Специфични ситуации – кърмене на близнаци и многознаци, деца със специални нужди.
* Медикаменти, кърма и кърмене.
* Захранване и отбиване.
* Политика и кърмене. Международен кодекс за разпространение на заместители на майчина кърма.

2. Умения за ефективно общуване и поднасяне на информация

Необходимо и задължително условие е също така участието в извънлекционните форми на обучение, които се провеждат по електронен път във времето между отделните лекции. За успешно приключване на обучението и допускане до сертификация е необходимо да са изпълнени минимум 50% от извънлекционните задачи.

Кой води обучението?

❣️ Д-р Анета Попиванова, IBCLC*, педиатър-неонатолог в СБАЛАГ „Майчин дом“, София, ръководител на обучителния екип

❣️ Христина Янева – Хедра, IBCLC, лекарски асистент, автор на книгата „Всичко за кърменето… или почти всичко, но практично“

❣️ Марияна Енева, IBCLC, клиничен магистър-фармацевт в МБАЛ „Надежда“, София, водещ на модула за съвместимост на медикаменти и кърмене

❣️ София Кандиларова-Георгиева, клиничен и консултативен психолог, главен експерт в Национален център по обществено здраве и анализи, водещ на модула за ефективно общуване

Може ли да водя детето си на обучението?

Бебета и деца под 2-годишна възраст може да присъстват на лекциите – опитът ни досега показва, че с малко добро желание, предварителна подготовка и отговорно отношение на всяка майка към нуждите на собственото й дете те са едно прекрасно допълнение към общото настроение.

Какви са условията за успешно завършване на обучението?

√ Присъствие на поне 6 от лекциите (имате право само на едно отсъствие)
√ Изпълнение на поне 50% от онлайн-задачите
√ Писмен изпит

Как можете да кандидатствате за обучението?

Ако имате интерес за включване в обучението, пишете на podkrepa.za.karmene@gmail.com за повече информация. Ще ви бъде изпратен формуляр за кандидатстване. Изпратете попълнения въпросник не по-късно от 23 декември 2022 г.

Обучението за доброволните консултанти е безплатно (с изключение на разходи за път, храна и нощувка във Велико Търново, ако се налагат), но е свързано с поемане на ангажимент за доброволна работа като доброволец след успешно полагане на изпита.

Ако имате въпроси, обърнете се към София Кандиларова на телефон 0899661567.


_____________

* IBCLC (International Board Certified Breastfeeding Lactation Consultant) е световният златен стандарт в подкрепата на кърменето. Това е медицински специалист, специализиран в клиничния мениджмънт на кърменето и лактацията. IBCLC са сертифицирани от Международния съвет за изпитване и оценяване на консултантите по лактация (the International Board of Lactation Consultant Examiners®) под ръководството на Националната комисия за сертифициращи агенции на САЩ (U.S. National Commission for Certifying Agencies). IBCLC работят в различни здравни заведения, включително болници, педиатрични кабинети, обществени здравни клиники и частни практики, в които грижите се предоставят в дома или в кабинета на консултанта в общността.

Обяви от Napazar.eu
Използването на текст, изображение или каквато и да е друга част от този сайт е забранено
без изричното писмено съгласие от страна на Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене"
© 2010 - 2024 Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене" | Всички права запазени