Национална асоциация "Подкрепа за кърмене"

Консултанти по кърмене оказват помощ и подкрепа на кърмещи майки в цялата страна.

Национален телефон на консултантите по кърмене 0896  418 488

Новини, Обучение

Обучение за специалисти 2022/2023

С удоволствие ви каним да се включите в предстоящото обучение по кърмене за специалисти, което ще се проведе в София в периода октомври 2022 – май 2023 г.

Кой може да се кандидатира за обучението?

Медицински лица и специалисти от свързани професии, като:

  1. Акушерки
  2. Лекари
  3. Медицински сестри
  4. Стоматолози
  5. Психолози
  6. Логопеди
  7. Социални работници и др.

Обучението ще ви даде възможност:

√ да придобиете основни знания и умения за кърменето, които не са застъпени в образователната ви подготовка
√ да усъвършенствате уменията си за общуване и консултиране
√ да помагате на майките и бебетата да започнат кърменето по най-добрия начин и да преодолеят трудностите в кърмаческия период

С предимство ще се ползват както работещите в родилно отделение, женска и детска консултация, така и кандидати от населени места, където няма преминали обучение по кърмене медицински специалисти и специалисти от свързани професии.

ВАЖНО: Обучението е базово и макар значително да разширява знанията и уменията за подкрепа на кърменето и възможност за прилагането им в основната професия на специалиста, не дава правоспособност за професионална практика като консултант по лактация. При желание специалистът може да продължи да задълбочава познанията си в тази област и да премине международен сертификационен изпит към IBLCE – International Board of Lactation Consultant Examiners. Нашият курс дава част от изискуемия хорариум подготовка за явяване на международния сертификационен изпит.

Как се провежда обучението?

Обучението изисква присъствие на 7 занятия, провеждани веднъж месечно в едни ден от уикенда, целодневно. Присъствените занятия ще се провеждат при спазване на необходимите предпазни мерки съобразно актуалната епидемична ситуация с COVID-19. При крайна наложителност е възможно част от занятията да преминат в онлайн дистанционна форма.

Курсът е с обща продължителност 45 академични часа. Поради обема на разглеждания материал е необходимо присъствие на минимум 6 от лекциите – при повече от едно отсъствие няма да имате възможност да се явите на финалния изпит.

Допълнително ще бъдете информирани за график за датите.

Какво включва обучението?

1. Основи на кърменето

* Анатомия и физиология на гърдата и кърменето.
* Състав и функция на кърмата.
* Начало на кърменето – ранен контакт. Поставяне на бебето на гърда. Засукване.
* Кърмене през първата седмица след раждането.
* Проблеми от страна на бебето.
* Проблеми от страна на майката.
* Кърмене след първата седмица от раждането на бебето.
* Новородени с ниско тегло. Кърмене и хранене на недоносеното дете.
* Специфични ситуации – кърмене на близнаци и многознаци, деца със специални нужди.
* Медикаменти, кърма и кърмене.
* Захранване и отбиване.
* Политика и кърмене. Международен кодекс за разпространение на заместители на майчина кърма.

2. Умения за ефективно общуване и поднасяне на информация

Необходимо и задължително условие е също така участието в извънлекционните форми на обучение, които се провеждат по електронен път във времето между отделните лекции. За успешно приключване на обучението и допускане до изпит е необходимо да са изпълнени минимум 50% от извънлекционните задачи.

 

Кой води обучението?

❣️ Д-р Анета Попиванова, IBCLC*, педиатър-неонатолог в СБАЛАГ „Майчин дом“, София, ръководител на обучителния екип

❣️ Христина Янева – Хедра, IBCLC, лекарски асистент, автор на книгата „Всичко за кърменето… или почти всичко, но практично“

❣️ Марияна Енева, IBCLC, клиничен магистър-фармацевт в МБАЛ „Надежда“, София, водещ на модула за съвместимост на медикаменти и кърмене

❣️ София Кандиларова-Георгиева, клиничен и консултативен психолог, главен експерт в Национален център по обществено здраве и анализи, водещ на модула за ефективно общуване

 

Какви са условията за успешно завършване на обучението?

√ Присъствие на поне 6 от лекциите (имате право само на едно отсъствие)
√ Изпълнение на поне 50% от онлайн-задачите
√ Писмен изпит

При успешно положен изпит специалистът получава удостоверение за успешно завършен курс по кърмене към Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“.

Как можете да кандидатствате за обучението?

Ако имате интерес за включване в обучението, пишете на podkrepa.za.karmene@gmail.com за повече информация. Ще ви бъде изпратен формуляр за кандидатстване. Изпратете попълнения въпросник не по-късно от 25 септември 2022 г.

Ако имате въпроси, обърнете се към София Кандиларова на телефон 0899661567.


_____________

* IBCLC (International Board Certified Breastfeeding Lactation Consultant) е световният златен стандарт в подкрепата на кърменето. Това е медицински специалист, специализиран в клиничния мениджмънт на кърменето и лактацията. IBCLC са сертифицирани от Международния съвет за изпитване и оценяване на консултантите по лактация (the International Board of Lactation Consultant Examiners®) под ръководството на Националната комисия за сертифициращи агенции на САЩ (U.S. National Commission for Certifying Agencies). IBCLC работят в различни здравни заведения, включително болници, педиатрични кабинети, обществени здравни клиники и частни практики, в които грижите се предоставят в дома или в кабинета на консултанта в общността.

Обяви от Napazar.eu
Използването на текст, изображение или каквато и да е друга част от този сайт е забранено
без изричното писмено съгласие от страна на Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене"
© 2010 - 2023 Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене" | Всички права запазени