Национална асоциация "Подкрепа за кърмене"

Консултанти по кърмене оказват помощ и подкрепа на кърмещи майки в цялата страна.

Национален телефон на консултантите по кърмене 0896  418 488

Новини, Проекти

НАПК премина през обучение за стратегическо планиране

Приключи поредното събитие в рамките на проект BG05/923 „Устойчиво развитие на подкрепата за кърмещите жени в България“ – обучение на тема „Стратегическо планиране и организационно развитие на НАПК“. От 20 до 22 февруари основният екип на НАПК и част от доброволните консултанти участваха в обучението, което се проведе под формата на уъркшоп. Обучител в уъркшопа беше Методи Методиев, водещ експерт в тази област. Работата протече изцяло интерактивно и участниците изпълняваха повечето задачи, разделени на няколко малки групи, което даде възможност не само за усвояване на нови знания, но и за практическо преминаване през стъпките на стратегическото планиране. Обучението предостави добра основа на екипа на НАПК, върху която впоследствие да бъдат разработени два стратегически документа, част от задачите на проекта: Стратегически план за дейността на НАПК за периода 2015-2020 година и План за организационно развитие. В последния ден от обучението се дискутираха въпроси от областта на доброволчеството – как да набираме, да мотивираме и да задържаме доброволните консултанти за по-дългосрочна активна работа. Темите на обучението бяха нови за повечето от участниците, но практическата му насоченост спомогна за по-доброто им разбиране и прилагане.

Обучението се проведе в рамките на проект BG05/923 „Устойчиво развитие на подкрепата за кърмещите жени в България“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, реализиран в партньорство с Амехйелпен, Норвегия и с подкрепата на УНИЦЕФ България.

Обяви от Napazar.eu
Използването на текст, изображение или каквато и да е друга част от този сайт е забранено
без изричното писмено съгласие от страна на Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене"
© 2010 - 2024 Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене" | Всички права запазени