Национална асоциация "Подкрепа за кърмене"

Консултанти по кърмене оказват помощ и подкрепа на кърмещи майки в цялата страна.

Национален телефон на консултантите по кърмене 0896  418 488

Новини

Обучение по кърмене за медицински лица – Варна 2014

Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” организира обучение за медицински лица, което ще се проведе във Варна на две части. Първата тридневна част се предвижда за 25, 26 и 27 април 2014г. Втората част се планира за 30, 31 май и 1 юни 2014г. Ще очакваме вашите кандидатури в срок до 17 април 2014 г.

Кой може да се кандидатира за обучението?

Всеки, който отговаря на едно от следните условия:

* Медицинско лице – лекар, акушерка, медицинска сестра, фармацевт, друг специализиран медицински персонал

Това обучение е за вас, ако имате:

  1. Желание и мотивация да помагате на кърмещите майки
  2. Време и възможност да оказвате помощ при проблеми с кърменето
  3. Желание да получите и прилагате на актуална информация, свързана с кърменето и запознаване с добри практики

Обучението ще ви даде възможност:

да придобиете основни знания и умения за кърменето
да усъвършенствате уменията си за общуване
да помагате на майките и бебетата да започнат кърменето по най-добрия начин и да преодолеят трудностите в кърмаческия период – чрез практическа помощ

Кой води обучението?

Обучението се осъществява под егидата на Националния комитет по кърмене от лектори, които притежават най-високата степен на специализация в областта на кърменето – сертифицирани от международен борд консултанти по кърмене с титлата IBCLC.

Основен лектор е д-р Анета Попиванова, IBCLC – сертифициран от международен борд консултант по кърмене, неонатолог, асистент в катедра Неонатология към Майчин дом-София и началник на отделение Физиологични раждания, заместник-председател на Националния комитет по кърмене, председател на Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” и член на Академията по медицина на кърменето.

Съпътстващ лектор – Христина Янева (Хедра), IBCLC – сертифициран от международен борд консултант по кърмене, дългогодишен консултант и лектор към Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“.

Какво включва обучението?

Заниманията включват:

1. Основи на кърменето

* Анатомия и физиология на гърдата и кърменето.
* Състав и функция на кърмата
* Начало на кърменето – ранен контакт. Поставяне на бебето на гърда. Засукване.
* Кърмене през първата седмица след раждането.
* Проблеми от страна на бебето
* Проблеми от страна на майката
* Кърмене след първата седмица от раждането на бебето.
* Новородени с ниско тегло. Кърмене и хранене на недоносеното дете.
* Специфични ситуации – кърмене на близнаци и многознаци, деца със специални нужди.
* Медикаменти, кърма и кърмене.
* Захранване и отбиване
* Политика и кърмене. Международен код за разпространение на заместители на майчина кърма.

2. Умения за ефективно общуване и поднасяне на информация

Необходимо и задължително условие е също така участието в извънлекционните форми на обучение, които се провеждат по електронен път във времето между отделните лекции. За успешно приключване на обучението и допускане до сертификация е необходимо да са изпълнени минимум 50% от извънлекционните задачи.

Как се провежда обучението? 

Обучението изисква присъствие на 6 поредни занятия, провеждани на 25, 26, 27 април и 30, 31 май и 1 юни 2014г., от 10.30 до 16.30 ч. Поради обема на разглеждания материал е необходимо присъствие на минимум 5 от лекциите – при повече от едно отсъствия няма да имате възможност да се явите на изпит за сертифициране.

В петъците лекциите ще се провеждат в УМБАЛ“ Света Марина“, ул. Христо Смирненски 1, аудитория „Владимир Иванов“, ет 2.

В съботните и неделните дни, ще се провеждат на същия адрес, но в Аудитория „А“/ Психиатрична аудитория/ срещу входа на сградата на УМБАЛ’ Света Марина“.

Какви са условията за успешно завършване на обучението?

Присъствие на поне 5 от лекциите (имате право само на едно отсъствие)
Изпълнение на поне 50% от онлайн-задачите
Писмен изпит, оценяван от Националния комитет по кърмене

Медицинските лица получават сертификат за завършено обучение по кърмене.

Как можете да кандидатствате за обучението?

1. Моля попълнете онлайн-въпросника, за да потвърдите вашето участие. Записването е възможно до 17 април 2014 г.:

Формуляр за кандидатстване на медицински специалисти

2. Изтеглете и попълнете заявление за провеждане на индивидуално обучение и с приложено копие от диплома за завършено медицинско образование занесете на  адрес: РЗИ, ул. „Брегалница“ 3, ет. 4, стая 416, д-р Ружа Панчева GSM: 0899659873.
Заявленията се приемат най-късно до 17 април 2014 г.  Можете да изтеглите заявлението оттук:

МУ-Варна – заявка за участие в курс по кърмене

Такса и плащане

Таксата за обучението е 200 лв. По банков път се превеждат 180 лв. на сметката на МУ-Варна, а в първия ден на обучението се заплащат на място 20 лв.

Банкова сметка на МУ-Варна:

Банка ДСК ЕАД,
Клон Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700

Основание за плащане: ТАКСА ОБУЧЕНИЕ ПО КЪРМЕНЕ

Обяви от Napazar.eu
Използването на текст, изображение или каквато и да е друга част от този сайт е забранено
без изричното писмено съгласие от страна на Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене"
© 2010 - 2024 Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене" | Всички права запазени