Национална асоциация "Подкрепа за кърмене"

Консултанти по кърмене оказват помощ и подкрепа на кърмещи майки в цялата страна.

Национален телефон на консултантите по кърмене 0896  418 488

Новини, Статии

Кърменето на гърда подобрява мозъчната функция

Кърменето на гърда подобрява мозъчната функция

Може ли кърменето чрез изцеждане, съпоставено с кърменето на гърда, да има отношение към развитието на нервната система на детето?

Изключително интересно ново американско проучване, цитирано в сайта microbiomecourses.com,  разкрива, че кърменето на  гърда може да подпомогне някои аспекти на „изпълнителната функция“ на мозъка на децата, така че да е от полза за работната им памет, когато са на 6-годишна възраст. Изпълнителната функция е набор от когнитивни умения, които включват работната памет, гъвкавото мислене и умението за самоконтрол.

Проучването:

Изследването на Keim SA et al. (2021) разглежда как храненето на  гърда, съпоставено с храненето с изцедена кърма, влияе върху неврологичното развитие и поведението на децата.

То проследява продължителността на храненето на 285 майки и бебета от Охайо, САЩ, разделени на  три групи – кърмене; хранене с изцедено мляко; кърмене, комбинирано с изцедена кърма плюс адаптирано мляко.

Учените изследват начина на хранене на бебетата, когато са на 12 месеца, и го съпоставят с когнитивните способности, изпълнителната функция на мозъка (включително работната памет) и хранителното поведение на децата на 6-годишна възраст.

Резултатите:

  • Всеки допълнителен месец изключително кърмене на гърда намалява риска от дефицит на изпълнителната функция (работната памет).
  • Установява се, че храненето с изцедена кърма НЕ е ясно свързано с изпълнителната функция.
  • Не се наблюдават връзки с общите когнитивни способности на децата.
  • Наблюдава се слаба връзка между хранителното поведение и някои начини на хранене.

Заключение:

Кърменето на гърда (съпоставено с храненето с изцедена кърма) може да окаже предимство върху някои аспекти на изпълнителната функция на мозъка

Необходими са повече изследвания, за да се открият причините и механизмите, поради които това се случва.

Други изследвания разглеждат разликите в микробиома на бебето, хранено с изцедена кърма, и на кърменото от гърда, като се отбелязва, че може би именно те играят важна роля.

Каквато и да е причината, това изследване потвърждава, че ако е възможно, всички родители трябва да бъдат подпомагани да кърмят изключително възможно най-дълго – което означава да получат възможно най-пълна подкрепа за директното кърмене на гърда.

Разбира се, понякога то се оказва невъзможно, но индивидуалната подкрепа за подпомагане на кърменето на гърда трябва да е налична и напълно достъпна за всички родители.

Източник:

Keim SA, Sullivan JA, Sheppard K, Smith K, Ingol T, Boone KM, Malloy-McCoy A, Oza-Frank R. Feeding Infants at the Breast or Feeding Expressed Human Milk: Long-term Cognitive, Executive Function, and Eating Behavior Outcomes at Age 6 Years. J Pediatr. 2021 Feb 13:S0022-3476(21)00138-4. doi: 10.1016/j.jpeds.2021.02.025. Epub ahead of print. PMID: 33592219. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33592219/

Обяви от Napazar.eu
Използването на текст, изображение или каквато и да е друга част от този сайт е забранено
без изричното писмено съгласие от страна на Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене"
© 2010 - 2024 Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене" | Всички права запазени