Национална асоциация "Подкрепа за кърмене"

Консултанти по кърмене оказват помощ и подкрепа на кърмещи майки в цялата страна.

Национален телефон на консултантите по кърмене 0896  418 488

Новини

Обучение за доброволни консултанти по кърмене и медицински специалисти – Варна 2010-2011

Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“ с активното съдействие и подкрепа на Националния комитет по кърмене всяка година организира обучение за майки – доборволни консултанти по кърмене.

Между 2006 и 2011 г има проведени вече четири подобни обучения – три в София и две във Варна. Завършилите досега над 70 консултанти са членове на Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“ и действат в различни градове в страната (София, Варна, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Айтос, Хасково, Перник, Благоевград, Севлиево, Кърджали, Плевен и др.), като работят индивидуално, в местни организации по градове и/ли към Консултативните кабинети по кърмене в Пазарджик, Варна и София.

Това обучение е за вас, ако имате желание:

◊ да придобиете основни знания и умения за кърменето
да усъвършенствате уменията си за общуване
да осъществявате ефективна помощ за кърмещите майки и бебета чрез телефонни или електронни консултации и/ли практическа помощ на място
да работите за национална българска организация в подкрепа на кърменето

Обучението изисква присъствие на 6 поредни лекции, провеждани веднъж месечно.

Основен лектор е д-р Анета Попиванова, неонатолог, асистент в катедра Неонатология към Майчин дом-София, заместник-председател на Националния комитет по кърмене, председател на Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“, ръководител на Консултативния кабинет по кърмене към МД-София и член на Академията по медицина на кърменето.

Съпътстващ лектор – Христина Янева (Хедра), доброволен консултант по кърмене от Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“ към Националния комитет по кърмене.

Поради обема на разглеждания материал е необходимо присъствие на минимум 5 от лекциите – при повече отсъствия няма да имате възможност да се явите на изпит за сертифициране.

Заниманията включват:

  1. Теоретични и практически знания за основите на кърменето
  2. Обичайни и патологични ситуации
  3. Умения за ефективно общуване и поднасяне на информация
  4. Практика с наблюдение на кърмещи двойки в болничното заведение
  5. Права, задължения и граници на дейността на доброволните консултанти

Желателно и препоръчително е също така участието в извънлекционните форми на обучение, които се провеждат по електронен път във времето между отделните лекции. Във времето между лекциите обучаващите се получават задачи за изпълнение, които са задължителна част от учебния процес.

Бебета и деца под 2-годишна възраст може да присъстват на лекциите – опитът ни досега показва, че с малко добро желание, предварителна подготовка и отговорно отношение на всяка майка към нуждите на собственото й дете те са едно прекрасно допълнение към общото настроение.

Завършилите обучението полагат писмен изпит, оценяван от Националния комитет по кърмене и получават идентификационна карта, която удостоверява, че имат нужните знания и умения да оказват помощ на кърмещите майки.

Работата като доброволен консултант не се заплаща. Обучението също е безплатно.

Ако желаете да се включите в обучението, помислете доколко тези условия отговарят на вашата ситуация:

  1. Личният ви кърмачески стаж (може и от две деца заедно) да е по-голям от 9 месеца
  2. Дали имате интерес и желание да учите и да усъвършенствате уменията си както по отношение на кърменето, така и на общуването с хора
  3. Дали имате не само желание, но и възможност да отделяте време за реална работа с други майки и да балансирате семейството, работата и помощта за кърмачки

_______________________________________________________________________________

Отзиви за обучението от вече завършили консултанти:

Светлана Картунова, логопед:
„Очаквах полустандартен курс, даващ информация за кърменето, със съответните подробности, научени от хора-ентусиасти, които приемат присърце дадена полезна кауза. От майки – за майки, на мен ми звучеше повече като желание за взаимопомощ, отколкото да е подплатено със сериозна информация. Вече имам известна професионална деформация и това определи първоначалната ми нагласа. Впоследствие, всичко, което се случи, надмина очакванията ми в най-положителния смисъл.“

Ана Иванова:
„Предоставената информация е изчерпателна, подробна и много полезна. Лекторите бяха прекрасни, магнетични и организирани. Практическата работа при родилките ми беше изключително приятна и полезна. Много ми харесаха игрите по групи… Комуникативната част ми беше изключително полезна, защото наистина това ми е най-трудно в разговора с жените – да съм толерантна и разбираща, а не назидателна“.

Мая Мотова, фармацевт:
„Очаквах да ми бъде интересно. Тъй като през последните 3 години бях чела много по темата, си мислех, че повечето неща ще са ми познати, но се оказа и че има много нови неща, които научих. Нещата бяха представени по-задълбочено и по-медицински отколкото очаквах, което ми хареса.“

Александра Балинска:
„Силните страни са свързани с по-медицинският поглед на нещата, с това, че се засяга и обръща внимание и на други фактори освен „напишканите и наакани памперси”. Чудесно е, че се обръща подобаващо внимание на самата комуникация с майките, на това как трябва да говори, да се държи консултантът.

Много силна страна е практиката в МД. Дори и малкото на брой посещения при майките в болницата успяват да ни научат на страшно много неща!

Самите лектори, със своята обаятелност, хъс, спокойствие, добронамереност, със своите знания и със своят опит, също са изключително силна страна в обучението!…

Голям плюс е и работата в скайп. Изключително много полезна и ценна, страхотно допълнение към лекциите.

Обяви от Napazar.eu
Използването на текст, изображение или каквато и да е друга част от този сайт е забранено
без изричното писмено съгласие от страна на Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене"
© 2010 - 2024 Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене" | Всички права запазени