Национална асоциация "Подкрепа за кърмене"

Консултанти по кърмене оказват помощ и подкрепа на кърмещи майки в цялата страна.

Национален телефон на консултантите по кърмене 0896  418 488

Новини, Проекти

Какво научихме от добрия опит на Норвегия и какво постигнахме по проект „Устойчиво развитие на подкрепата за кърмещите жени в България”

Част от участниците в срещата за обмяна на опит с Тине Греве и Мете Лаулор (вдясно на горния ред) от "Амехйелпен"

Кърменето е актуална тема и много се говори за това, че е най-естественият и незаменим начин на хранене за бебето. Известно е също, че ролята му за благоприятното развитие на детето не приключва само с храненето и то се простира и отвъд физическите аспекти на здравето и е от съществена важност и за психологичните, емоционалните и социалните му страни. Въпреки това в нашата реалност на изобилие от информация, научни данни и  препоръки на световни организации бъдещите майки и кърмещите жени в България продължават да имат изключителна нужда от подкрепа за успешно и дългосрочно кърмене.

Макар да няма достатъчно актуални национално представителни данни, фактите едва ли са се променили значително през последните няколко години – около 90% от току-що родилите майки започват да кърмят бебетата си и 84,4% продължават да го правят през първия месец според данните от 2007 г. според национално представително изследване за храненето на кърмачето и малкото дете, направено от Националния център по опазване на общественото здраве. Всичко това показва, че огромна част от майките искат да кърмят и започват да го правят. Драстичният спад на изключително кърмените деца (т.е. хранени само с кърма и без даване на никакви други храни или течности, вкл. вода, според дефиницията на СЗО) през втория месец спада до 13,3%, а на 4-5 месеца – до едва 2%.

Ако сравним това с данните на една от водещите страни по отношение на успешното кърмене – Норвегия, ще видим следното: при 98% от двойките майка-бебе със старт на кърменето веднага след раждането, 88% от норвежките бебета на 3-месечна възраст продължават да са кърмени, а на 6 месеца процентът спада съвсем малко – до 80%. Днешната ситуация в Норвегия не е даденост – там също е имало период на драстичен спад на кърмените деца през 60-те години, когато данните са били дори по-неблагоприятни и от нашите. Тя е плод на системни и целенасочени усилия по отношение на промени в политиката на здравеопазването, в образованието на медицинските кадри, в достъпа до услуги и в обществените нагласи.

Един от факторите на промяната е норвежката организация „Амехйелпен“ (Аmmehjelpen – „помощ в кърменето“, норв.), една от най-старите и успешни организации в света, работещи по подхода „Майки подкрепят майки“ в сферата на кърменето. „Амехйелпен“ стартира с 10-12 жени през 1968 година. Основателката на организацията Елизабет Хелсинг създава малка книжка с основни въпроси и отговори за кърменето, с които самата тя като майка се е сблъсквала и успяла да се справи. Тази малка книжка е представена пред норвежкото  министерство на здравеопазването, оценена като предоставяща важна информация за майките и издадена с държавно финансиране, за да им бъде в помощ относно проблемите при кърменето. Днес „Амехйелпен“ има представители в Националния консултативен борд по кърмене, който определя националните политики в тази област, получава частично държавно финансиране на дейността си и е организация с голямо влияние в национален и международен план.

Ето и другите фактори, които обясняват норвежкия успех в областта на кърменето:

  • Солидна подкрепа от страна на правителството и органите на здравеопазването.
  • Здравни специалисти с добри практически познания по отношение на кърменето.
  • Наличие на мрежа от безплатни консултативни услуги относно кърменето с покритие в цялата страна в лицето на „Амехйелпен“.
  • Предоставяне на майките на точна и съобразена с международните препоръки информация за кърменето.
  • Грижи от страна на акушерка по време на бременността и в периода след раждането.
  • Родилни отделения с практики в полза на кърменето и бебето.
  • По-добре информирана общественост е по въпросите на кърменето.
  • По-уверени в себе си жени относно способността им да предоставят достатъчно мляко на децата си, както като количество, така и като качество, и взаимна подкрепа помежду им.
  • Достатъчно добри условия за платен отпуск по майчинство.

Мисията на Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“ е свързана с постигането на подобен успех и в България, за да има повече кърмени бебета и у нас. С проект „Устойчиво развитие на подкрепата за кърмещите жени в България”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП и реализиран с подкрепата на УНИЦЕФ опитахме да направим още една стъпка в тази посока.

Започнахме през ноември 2014 година с процедура за подбор на координатори в 6 големи български града – Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, София и Стара Загора. Искахме във всеки от тези градове да имаме по двама координатори, които да развиват дейността на организацията на местно ниво, да работят с останалите консултанти и с майките, да установяват връзки с местната власт и медии. Успяхме да изпълним планираното и да определим по един координатор за още два града – Благоевград и Пазарджик.

В края на януари 2015 г. в София пристигнаха две представителки на „Амехйелпен“ – Тине Греве, IBCLC[1] и акушерка, и Мете Лаулор, детска медицинска сестра, и двете доброволни консултанти по кърмене. Направихме тридневна работна среща с тях и с 27 представители на НАПК. Двете дами ни разказаха за добрия опит на Норвегия, за това как функционира тяхната организация и кое обяснява нейното дългогодишно съществуване и успешна дейност.

През февруари 2015 г. 26 доброволни консултанти преминахме през 3-дневно обучение по стратегическо планиране и организационно развитие, което да ни помогне да започнем да изграждаме по-дългосрочна и системна визия за работата си. Малко след това започнахме да разработваме петгодишен план за дейността на НАПК, който по-късно беше приет на Общото ни събрание.

През март 2015 г. проведохме обучение с избраните 12 координатори и на основата на наученото от партньорската ни организация ги подготвихме за бъдещата им работа.

Тогава (извън първоначално планираното по проекта) получихме покана от норвежките ни партньори за работна визита в Осло, по време на която Председателят на УС на НАПК д-р Анета Попиванова и още един представител на организацията ни да посетят тяхната Национална конференция “Предизвикателства пред кърменето 2015“ (17 април 2015 г.) и Годишното събрание и семинар на Амехйелпен (18-19 април 2015 г.). Освен това д-р Попиванова имаше възможността да направи посещения в Националния консултативен борд по кърмене, в родилни отделения на болници “Приятел на бебето“[2] и на well-baby-центрове (центрове за грижа и подкрепа на майките и техните бебета в първите месеци след раждането).

През 2015 година авторски мултидисциплинарен колектив (д-р Попиванова, педиатър-неонатолог и IBCLC; Христина Янева, IBCLC; Светлана Картунова, IBCLC; Марияна Енева, магистър-фармацевт, IBCLC; Силвия Андреева, специалист по комуникации) на база на предходиня опит на НАПК разработи обучителна програма за подготовка на доброволни консултанти по кърмене към НАПК. Тази дейност проекта имаше за цел да стандартизира подготовката на доброволните консултанти по кърмене и да осигури устойчивост на знанията и уменията, които те получават по време на курса си на обучение.

През август 2015 г. стартира процедура за подбор на участници в ново обучение за доброволни консултанти по кърмене към НАПК и за медицински лица. Беше планирано да се сформират две групи по 15 човека и обучениията да се проведат в София и в Плевен с цел да се разшири мрежата на НАПК в тези региони. Поради големия брой кандидати сформирахме три обучителни групи – две за София и една за Плевен.

Обучението стартира през октомври 2015 г. и завърши през април 2016 г., като в рамките на 7 целодневни занятия участниците преминаха през 45 академични часа обучение. Първоначално се включиха общо 59 участника. След явяването на изпит 52 души завършиха успешно курса на обучение. От тях 30 са майки с позитивен опит в кърменето, които ще работят като доброволни консултанти, а останалите 22 за специалисти от различни професионални области (лекари акушерки, мед. сестри, фармацевти, клинични психолози и др.), част от които също ще станат част от НАПК и ще консултират доброволно. Новите консултанти са от София, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, В. Търново, Карлово, Костинброд, Кюстендил, Ловеч, Павликени, Пазарджик, Плевен, Русе, Ямбол и др., което ще даде възможност за разширяване на мрежата на НАПК.

В края на април 2016 г. работата ни по проект „Устойчиво развитие на подкрепата за кърмещите жени в България” завършва. Той ни даде възможност да се поучим от добри практики, да открием какво можем да подобрим в работата си, да изградим по-ясна структура на организацията си, да планираме дейността си за няколко години напред, да стандартизираме обучителната програма за подготовка на консултанти по кърмене и да разширим мрежата си. Вярваме, че това ще ни помогне да продължим напред с по-ефективни усилия за подкрепа, защита и насърчаване на кърменето в България. Затова гледаме на този край като на ново начало.[1] IBCLC – International Board Certified Breastfeeding Consultant – най-високото ниво на сертификация в сферата на подпомагане на кърменето.

[2] Инициативата „Болници „Приятел на бебето“ е глобален проект на СЗО и УНИЦEФ за приложение на най-добрите практики в заведенията за майчини грижи и е крайъгълен камък за успеха на програмите за поощряване на кърменето.

Обяви от Napazar.eu
Използването на текст, изображение или каквато и да е друга част от този сайт е забранено
без изричното писмено съгласие от страна на Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене"
© 2010 - 2024 Национална Асоциация "Подкрепа за кърмене" | Всички права запазени